Танцювальні студії

У збірнику наукових праць "Танцювальні студії" висвітлюються актуальні питання теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної хореографічної культури, а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної сфери.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Статтям збірника надається цифровий ідентифікатор DOI.

Збірник відображається в базі даних BASE

Рік заснування: 2018.

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського національного університету культури і мистецтв
(протокол № 23 від 02.03.2018 р.)

Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №23124-12964Р.

ISSN (print) 2616-7646
ISSN (online) 2617-3786

Танцювальні студії