Редакційний штат

Головний редактор

Аліна Підлипська, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
ORCID ID

Редакційна колегія

Ірина Гутник, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
ORCID ID

Ольга Бойко, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
ORCID ID

Марина Погребняк, Бердянський державний педагогічний університет, (Україна)
ORCID ID

Олександр Еткінд, Європейський університетський інститут, (Італія)
ORCID ID; Scopus Author ID

Валентина Тодорова, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, (Україна)

Тетяна Павлюк, Київський університет культури, (Україна)