Редакційний штат

Головний редактор

Аліна Підлипська, доктор мистецтвознавства, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: alinaknukim@ukr.net
ORCID ID

Редакційна колегія

Ірина Гутник, кандидат педагогічних наук, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: irinka1980@ukr.net
ORCID ID

Ольга Бойко, кандидат мистецтвознавства, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: bos_81@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID

Ольга Бігус, кандидат мистецтвознавства, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: olga.bigus@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Марина Погребняк, доктор мистецтвознавства, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, (Україна)
e-mail: pogrebnyak.modern.ballet@gmail.com
ORCID ID

Валентина Тодорова, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, (Україна)
e-mail: valentina_sport@ukr.net
ORCID ID

Тетяна Павлюк, доктор мистецтвознавства, доцент, Київський університет культури, (Україна)
e-mail: 24caratsofart@gmail.com
ORCID ID

Олександр Еткінд, професор історії, Європейський університетський інститут, (Італія)
e-mail: alexander.etkind@eui.eu
ORCID ID | Scopus Author ID