Редакційний штат

Головний редактор

Аліна Підлипська, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: alinaknukim@ukr.net
ORCID ID

Редакційна колегія

Ірина Гутник, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: irinka1980@ukr.net
ORCID ID

Ольга Бойко, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: bos_81@ukr.net
ORCID ID; Scopus Author ID

Марина Погребняк, Бердянський державний педагогічний університет, (Україна)
e-mail: pogrebnyak.modern.ballet@gmail.com
ORCID ID

Валентина Тодорова, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, (Україна)
e-mail: valentina_sport@ukr.net
ORCID ID

Тетяна Павлюк, Київський університет культури, (Україна)
e-mail: 24caratsofart@gmail.com
ORCID ID

Валерій Кушнарьов, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: raketa1975@ukr.net
ORCID ID; Scopus Author ID

Олександр Еткінд, Європейський університетський інститут, (Італія)
e-mail: alexander.etkind@eui.eu
ORCID ID; Scopus Author ID