Стародавня та сучасна народна хореографія Гуцульщини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7646.6.2.2023.295171

Ключові слова:

танець, хореографія, театр, хореографічне мистецтво, стиль, синтез мистецтв, вистава, музика

Анотація

Мета статті – виявити особливості формування давньої та сучасної танцювальної культури населення Гуцульщини, її тісний взаємозв’язок з іншими етнічними групами Карпатського регіону, історичну тяглість, самобутність народних традицій, звичаїв та обрядів. Методологія дослідження базується на комплексному підході, який органічно поєднує низку загальнонаукових та спеціальних методів з елементами герменевтики й ретроспективної реконструкції. Важливе значення надано культурно-типологічному, історико-порівняльному, описовому методу, що сприяло досягненню мети проведеної науково-дослідної роботи. Наукова новизна полягає в дослідженні етнокультурних витоків гуцульських танців у контексті зародження та розвитку їхньої хореографічної довершеності, враховуючи розмаїття сучасного танцювального мистецтва гуцулів, що ґрунтується на традиціях, звичаях та обрядах населення. Висновки. Сучасне народне танцювальне мистецтво Гуцульщини пройшло довготривалий та складний шлях свого розвитку. У теперішніх гуцульських танцях можна виділити національний традиціоналізм, хореографічні особливості, обрядово-звичаєвий складник, етико-естетичну цінність, етнокультурну палітру, самобутню виконавчу майстерність та ін. Гуцульська традиція створила колоритне розмаїття хореографічного мистецтва. Воно розвивалося не тільки на власній основі, але й у тісних контактах з танцювальною творчістю та культурою інших народів і насамперед Карпатського регіону. Хореографічне мистецтво Гуцульщини протягом багатьох століть поступово втрачало свої архаїчні танцювальні форми й стилі, рухи, фігури й успадковувало нові, що ґрунтувалися на кращих народних традиціях, здобутках, досягненнях у галузі світоглядних уявлень, національних звичаїв, сприйняття навколишньої природи, різних етнокультурних уподобань, різноманітних виробництв, занять, побуту, які тісно пов’язувалися з характерними елементами народного фольклору, співу, музики, розваг, театру, сімейних звичаїв, весільних обрядів, хореографічних обрядів календарного циклу свят, що підкреслює своєрідність, давність та унікальність хореографічного мистецтва населення регіону.

Біографії авторів

Роман Ярославович Берест, Львівський національний університет ім. І. Франка

Доктор історичних наук, професор

Руслан Юрійович Кундис, Львівський національний університет ім. І. Франка

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Посилання

Arsenych, P. I. (1987). Istoriohrafiia etnohrafichnoho doslidzhennia Hutsulshchyny [Historiography of ethnographic research of Hutsul region]. In Yu. H. Hoshko (Ed.), Hutsulshchyna: istoryko-etnohrafichne doslidzhennia [Hutsul region: Historical and ethnographic study] (pp. 10–22). Naukova dumka [in Ukrainian].

Avramenko, V. (1947). Ukrainski natsionalni tanky, muzyka i strii [Ukrainian national dances, music and formation]. Nakladom Avtora [in Ukrainian].

Bandrivskyi, M. S. (2014). Kulturno-istorychni protsesy na Prykarpatti i Zakhidnomu Podilli v piznii period epokhy bronzy – na pochatku doby rannoho zaliza [Cultural-historical processes in the Carpathians and Western Podillya in the late Bronze Age – at the beginning of the Early Iron Age] [Monograph]. I. Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Bihus, O. O. (2016). Narodno-stsenichna khoreohrafiia Prykarpatskoho rehionu [Folk stage choreography of Precarpathian region] [Monograph]. Lira-K [in Ukrainian].

Demkiv, D. (2001). Yaroslav Chuperchuk: fenomen hutsulskoi khoreohrafii [Yaroslav Chuperchuk: The phenomenon of Hutsul choreography]. Vik [in Ukrainian].

Harasymchuk, R. (2008). Narodni tantsi ukraintsiv Karpat [Folk dances of Ukrainian Carpathians] (Book 1: Hutsulski tantsi [Hutsul dances]). The Ethnology Institute NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Harasymczuk, R. (1939). Tance Huculskie [Hutsul dances]. Towarzystwo Ludoznawcze [in Polish].

Kaliievskyi, K. (2023). Zarodzhennia tantsiuvalnoi kultury na terenakh Ukrainy [The birth of dance culture on the territory of Ukraine]. In ΛΌHOΣ: Education and science of today: Intersectoral issues and development of sciences [Conference proceedings] (pp. 304–307). European Scientific Platform. https://doi.org/10.36074/logos-18.08.2023.84 [in Ukrainian].

Kurinna, M. (2014). Z istorii tantsiuvalnoi kultury Hutsulshchyny: druha polovyna XX – pochatok XXІ stolittia [From the history of the dance culture of the Hutsul region: The second half of the 20th – the beginning of the 21st century]. Folk and Etnology, 1, 117–122 [in Ukrainian].

Kvetsko, O. Ya. (2017). Istorychna spadkoiemnist u zberezhenni folklornoho tantsiu etnohrafichnykh hrup Prykarpattia [Historical inheritance in the preservation of folklore dance of the ethnographic groups of the Prekarpathian region]. The Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies, 2(37), 44–51 [in Ukrainian].

Kyrchiv, R. F. (1987). Svitohliadni uiavlennia i viruvannia [Worldviews and beliefs]. In Yu. H. Hoshko (Ed.), Hutsulshchyna: istoryko-etnohrafichne doslidzhennia [Hutsul region: Historical and ethnographic study] (pp. 243–260). Naukova dumka [in Ukrainian].

Marusyk, N. (2010). Stanovlennia ta rozvytok form hutsulskoho avtentychnoho tantsiu [Formation and development of Hutsul authentic dance forms]. Newsletter Precarpathian University. Art Studies, 19–20, 284–288 [in Ukrainian].

Plakhotniuk, O. (2021). Etnosvitohliad folklornoho tantsiu v mystetskomu prostori suchasnosti [Ethnic worldview of folklore dance in the modern space of art]. Humanities Science Current Issues, 35(5), 4–8. https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-5-1 [in Ukrainian].

Plakhotniuk, O., Berest, R., & Harbuziuk, M. (2023). Geneza vulychnykh tantsiv (street dens): traktuvannia osnovnyi definitsii [The genesis of street dances: Interpretation of basic definitions]. Humanities Science Current Issues, 65(2), 114–120. https://doi.org/10.24919/2308-4863/65-2-15 [in Ukrainian].

Sapeho, Ya., & Berest, R. (2023). Stylistychni vykonannia narodnoi khoreohrafichnoi kultury boikiv u vesnianomu-litnomu tsykli sviatkuvan [Stylist performances of the folk choreographic culture of fights in the spring-summer cycle of celebration]. Humanities Science Current Issues, 65(2), 121–127. https://doi.org/10.24919/2308-4863/65-2-16 [in Ukrainian].

Shukhevych, V. (1908). Hutsulshchyna [Hutsul region] (Pt. 5). Zahalna Drukarnia [in Ukrainian].

Stasko, B., & Marusyk, N. (2010). Roman Harasymchuk ta yoho avtentychni "Tantsi hutsulski" [Roman Harasymchuk and his authentic Hutsul Dances]. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University [in Ukrainian].

Vagilevich, I. (1855). Guculy, obitateli vostochnoj otrasli Karpatskih gor [The Hutsuls, inhabitants of the eastern branch of the Carpathian mountains] (P. P. Dubrovskij, Trans.). Panteon [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29

Як цитувати

Берест, Р. Я., & Кундис, Р. Ю. (2023). Стародавня та сучасна народна хореографія Гуцульщини. Танцювальні студії, 6(2), 116–125. https://doi.org/10.31866/2616-7646.6.2.2023.295171

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ТАНЦЮ