Фактори ризику травматизму в хореографії

Автор(и)

  • Вікторія Валеріївна Башкірова Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря», Ukraine https://orcid.org/0009-0000-4695-7578
  • Світлана Миколаївна Нежива Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря», Ukraine https://orcid.org/0009-0002-2800-4495

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7646.6.1.2023.283731

Ключові слова:

хореографічні травми, фактори розвитку, хореографія, реабілітація, фізіотерапія, тренування

Анотація

Мета статті – проаналізувати ос­новні причини, які призводять до травм у танцювальних виконавців, а також нада­ти практичні поради та рекомендації для зменшення цього ризику. Методологія. У дослідженні використано такі методи: аналіз літератури – було проведено систе­матичний огляд наукових статей, розвідок та публікацій, пов’язаних із травматизмом у хореографії. Цей метод дозволив зібрати важливу інформацію про фактори ризику, типові травми та їхні причини; статистич­ний аналіз – зібрані дані про травми та їхні причини проаналізовано з метою встанов­лення показників частоти, розподілу травм та визначення взаємозв’язків між фактора­ми ризику; узагальнення результатів – отри­мані дані були узагальнені та проаналізовані з метою формулювання висновків і розроб­ки рекомендацій для зменшення ризику травматизму в хореографії. Наукова новиз­на. Для запобігання травм у пропонованому дослідженні надано рекомендації, які базуються на поєднанні наукових даних та прак­тичного досвіду. Враховуючи різноманітні причини травматизму, включаючи фізич­ні, психологічні і технічні фактори, а також важливість правильної фізичної підготов­ки, техніки та відпочинку, ці рекомендації сприятимуть зниженню ризику травм і по­ліпшенню загального здоров’я танцівників. Висновки. Вивчення ризиків травматизму в хореографії є важливим напрямом дослі­джень, спрямованих на збереження здоров’я танцівників. Воно розкриває різні аспекти, які спричиняють травми в цій області, вклю­чаючи фізичні, психологічні, технічні та режимні фактори. Дослідження також іден­тифікує найпоширеніші види травм, такі як звивання, розтягнення, переломи, забої і здуття суглобів, та аналізує їх причини. Це дозволяє розробити рекомендації для запо­бігання цим травмам, включаючи правильну техніку виконання рухів, фізичну підготовку та режим тренувань.

Біографії авторів

Вікторія Валеріївна Башкірова, Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

Викладач хореографічних дисциплін

Світлана Миколаївна Нежива, Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

Старший викладач кафедри теоретичних дисциплін

Посилання

Chervonska, L. M., & Uskova, A. L. (2019, April 19). Zapobihannia travmatyzmu na urokakh klasychnoho tantsiu u protsesi profesiinoi pidhotovky studentiv-khoreohrafiv [Prevention of injuries at classical dance lessons in the process of professional training of choreographer students]. Suchasni stratehii rozvytku khoreohrafichnoi osvity [Modern strategies for the development of choreographic education] [Conference proceedings] (pp. 66–68). Vizavi [in Ukrainian].

Horoshko, V. I. (2020, November 19). Profilaktyka travmatyzmu v tantsiuvalnykh kollektyvakh [Injury prevention in dance groups]. In Fizychna reabilitatsiia ta zdoroviazberezhuvalni tekhnolohii: realii i perspektyvy [Physical rehabilitation and healthsaving technologies: realities and perspectives] [Conference proceedings] (pp. 171–173). National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic" [in Ukrainian].

Kenny, S. J., Whittaker, J. L., & Emery, C. A. (2016). Risk factors for musculoskeletal injury in preprofessional dancers: a systematic review. British Journal of Sports Medicine, 50(16), 997–1003. https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095121 [in English].

Martynenko, O. (2016). Teoriia i metodyka roboty z khoreohrafichnym kolektyvom [Theory and methods of working with a choreographic team]. O. V. Tkachuk Publisher [in Ukrainian].

McEwen, K., & Young, K. (2011). Ballet and pain: reflections on a risk-dance culture. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 3(2), 152–173. https://doi.org/10.1080/2159676X.2011.572181 [in English].

Petryk, O. O. (2012). Travmatyzm yak motyvatsiia dlia samovdoskonalennia u khoreohrafii [Traumatism as a motivation for self-improvement in choreography]. Topical Problems of History, Theory and Practice of Artistic Culture, 29, 400–408 [in Ukrainian].

Smith, T. O., Davies, L., De Medici, A., Hakim, A., Haddad, Fares, H., & Macgregor, A. (2016). Prevalence and profile of musculoskeletal injuries in ballet dancers: A systematic review and meta-analysis. Physical Therapy in Sport, 19, 50–56. https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2015.12.007 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Як цитувати

Башкірова, В. В., & Нежива, С. М. (2023). Фактори ризику травматизму в хореографії. Танцювальні студії, 6(1), 88–95. https://doi.org/10.31866/2616-7646.6.1.2023.283731

Номер

Розділ

ТАНЕЦЬ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ ПЛОЩИНІ