Хореографічне мистецтво як інструмент формування ціннісних орієнтирів вихованців аматорських танцювальних колективів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7646.6.1.2023.283728

Ключові слова:

танець, дитяча хореографія, ціннісні орієнтири, хореографічна педагогіка, національна ідентичність, психологічна підтримка

Анотація

Мета статті – окреслити пріоритетні ціннісні орієнтири, що мають формуватись у дитячих хореографічних колективах, в контексті національно-патріотичного виховання молоді. Методологія дослідження. У дослідженні використано комплекс теоретичних та емпіричних методів задля отримання достовірних результатів. До групи теоретичних методів увійшли: метод аналізу теоретичної бази, термінологічний метод, описовий метод, культурологічний підхід, системний підхід. Як емпіричні методи використано метод моделювання, метод узагальнення отриманої оцінювальної інформації, метод систематизації. Наукова новизна полягає в необхідності окреслення пріоритетних ціннісних орієнтирів, які необхідно формувати в дітей та молоді під час їхнього навчання в хореографічному колективі. У проведеному досліджені наведено важливі напрями виховної роботи, що актуалізовані викликами сьогодення: війною, необхідністю відстоювання державності, суверенності та права на майбутнє. Надано рекомендації щодо засобів формування окреслених цінностей у контексті хореографічної позашкільної освіти. Висновки. У сучасних умовах актуалізується формування у вихованців хореографічних колективів загальнонаціональних, естетичних та морально-етичних цінностей. Серед таких цінностей на окрему увагу заслуговує мовленнєва ідентифікація, виховання патріотизму. Формування естетичних та морально-етичних ціннісних орієнтирів в умовах інтенсивної диджиталізації суспільства передбачає активне залучення соціальних мереж та розвиток у вихованців колективів принципів корпоративної етики. Активна громадська позиція та спрямована виховна діяльність керівників хореографічних колективів стане запорукою гармонійного розвитку українського суспільства в часи розбудови та подальшого державотворення.

Біографії авторів

Ірина Сергіївна Мостова, Харківська державна академія культури

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Каріна Володимирівна Островська, Харківська державна академія культури

Доцент, заслужений працівник культури України

Посилання

Balliet, D., Parks, C., & Joireman, J. (2009). Social value orientation and cooperation in social dilemmas: A meta-analysis. Group Process & Intergroup Relations, 12(4), 533–547. https://doi.org/10.1177/1368430209105040 [in English].

Boiko, A. E., Korniienko, A. V., Lytovchenko, O. V., Liubych, O. I., Machuskyi, V. V., Prosina, O. V., Pustovit, H. P., & Tykhenko, L. V. (2017). Formuvannia tsinnisnykh oriientyriv navchalno-vykhovnoho protsesu u pozashkilnykh navchalnykh zakladakh [Formation of value orientations of the educational process in out-of-school educational institutions] [Monograph] (V. V. Machuskyi, Ed.). Zadruha [in Ukrainian].

Bulaha, K. (2020). Dydaktychni umovy orhanizatsii navchalnoi diialnosti vykhovantsiv dytiachoho khoreohrafichnoho koletyvu [Didactic conditions for the organization of educational activities of students of the children’s choreographic collective] [PhD Dissertation, Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University] [in Ukrainian].

Gallagher, T. (2000). Value orientations and conflict resolution: Using the Kluckhohn Value Orientations Model. In K. W. Russo (Ed.), Finding the middle ground: Insight and applications of the Value Orientations Method (pp. 185–194). Intercultural Press [in English].

Kalynovskyi, Yu. (2020, June 18–19). Dukhovno-tsinnisni determinanty vitchyznianoho derzhavotvorennia [Spiritual and value determinants of national state formation]. In Tsinnisni oriientyry v suchasnomu sviti: teoretychnyi analiz ta praktychnyi dosvid [Value orientations in the modern world: theoretical analysis and practical experience] [Conference proceedings] (pp. 4–7). Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University [in Ukrainian].

Levkivska, K. V. (2017). Tsinnisni zasady diialnosti osvitnikh zakladiv [Value principles of activity of educational institutions]. Publishing House of Zhytomyr Ivan Franko State University [in Ukrainian].

Petrochko, Zh. V. (2017). Natsionalni tsinnosti yak suchasnyi derzhavnytsko-suspilnyi priorytet Ukrainy [National values as a modern state and social priority of Ukraine]. Theoretical and Methodical Problems of Children and Youth Education, 21(2), 146–157 [in Ukrainian].

Shevchuk, A. S. (2016). Dytiacha khoreohrafiia [Children’s choreography] (3rd ed.). Mandrivets [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Як цитувати

Мостова, І. С., & Островська, К. В. (2023). Хореографічне мистецтво як інструмент формування ціннісних орієнтирів вихованців аматорських танцювальних колективів. Танцювальні студії, 6(1), 63–69. https://doi.org/10.31866/2616-7646.6.1.2023.283728

Номер

Розділ

ТАНЦЮВАЛЬНА ПЕДАГОГІКА