Формування патріотизму у студентів-хореографів засобами народного танцю

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7646.6.1.2023.283725

Ключові слова:

народний танець, патріотизм, хореографічна освіта, танцювальний фольклор, народно-сценічний танець

Анотація

Мета статті – виявити особливості реалізації патріотичного потенціалу українського народного танцю в педагогічному процесі закладів вищої освіти культури і мистецтв та запропонувати ефективні методи формування патріотизму. Методологія. Застосовано теоретичні методи (аналізу, синтезу, систематизації та зіставлення визначальних наукових джерел, що відображають специфіку патріотичних ідей), метод системно-структурного аналізу, метод герменевтики, метод мистецтвознавчого аналізу та ін. Наукова новизна. Досліджено процеси формування патріотизму у студентів-хореографів засобами народного танцю, реалізації патріотичного потенціалу народної хореографії в педагогічному процесі вишів культури і мистецтва; розкрито патріотичний потенціал, що міститься в специфіці стилістики українського народного танцю (стійкі лексичні комплекси в танцях воїнської спрямованості «Аркан», «Гопак», «Запорожець»), засобами методу герменевтики, що посилює патріотичну спрямованість хореографічного тексту; теоретично обґрунтовано засоби реалізації змісту патріотичного виховання студентів-хореографів засобами народного танцю в процесі вивчення спеціальних дисциплін. Висновки. Український народний танець є важливим засобом розвитку почуття патріотизму у студентів-хореографів, що реалізується через формування їхньої етнічної самосвідомості. Методика формування патріотизму у студентів-хореографів у процесі вивчення спеціальних дисциплін є цілісним та послідовним процесом, у якому поєднано провідні форми та методи науково-дослідної, навчально-виховної та самостійної діяльності. Її успішна реалізація передбачає створення спеціального етнопедагогічного середовища на основі поєднання компонентів соціокультурного характеру з урахуванням науково обґрунтованої динаміки, вибору ефективних технологій, сучасних форм та адекватних способів відродження української танцювальної культури. Результатами патріотичного виховання на основі запропонованої методики є дбайливе ставлення до традицій українського народного танцю, виховання патріотичних почуттів, формування історичної пам’яті, національних патріотичних цінностей, свідомості та поведінки особистості, активне використання традиційної танцювальної культури та досвіду провідних українських хореографів-патріотів у створенні сучасних народно-сценічних композицій.

Біографія автора

Ольга Олегівна Бігус, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор, декан факультету хореографічного мистецтва

Посилання

Abramchuk, O. V., & Fitsula, M. M. (2009). Patriotychne vykhovannia studentiv vyshchykh tekhnichnykh navchalnykh zakladiv [Patriotic education of students of higher technical ed¬ucational institutions] [Monograph]. Universum-Vinnytsia [in Ukrainian].

Chashechnikova, N. V. (2011). Patriotychne vykhovannia molodshykh shkoliariv zasobamy narodnoho tantsiu u pedahohichnii spadshchyni V. M. Verkhovyntsia [Patriotic ed¬ucation of younger schoolchildren by means of folk dance in the pedagogical heritage of V. M. Verkhovynets]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 22, 188–191 [in Ukrainian].

Chashechnikova, N. V. (2017). Patriotychne vykhovannia molodshykh shkoliariv zasobamy narodnoho tantsiu v pozashkilnykh navchalnykh zakladakh [Patriotic education of younger students means of national dance in extracurricular institutions] [Abstract of PhD Dissertation, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University] [in Ukrainian].

Kaliievskyi, K. V. (2023). Natsionalno-patriotychne vykhovannia khoreohrafiv v zakladakh vyshchoi osvity [National patriotic education of choreographers at higher education insti¬tutions]. Humanities Sciences Current Issues, 60(2), 78–83. https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-2-11 [in Ukrainian].

Kiptilova, N. (2014). Hopak yak odyn iz fenomeniv ukrainskoho tantsiu [ Hopac as one of the phenomenon of Ukrainian dance]. Visnyk of the Lviv University. Series: Art Studies, 14, 75– 80 [in Ukrainian].

Pohrebennyk, F. (1997). Koryfei ukrainskoho tantsiu (Sproba osmyslennia mystetstva Vasylia Avramenka u naukovii literaturi) [Corypheus of Ukrainian dance (An attempt to under

stand the art of Vasyl Avramenko in scientific literature)]. Folk Art and Ethnography, 2-3, 80–84 [in Ukrainian].

Pokhylenko, V. F. (2017). Natsionalno-patriotychni imperatyvy v systemi vykhovannia studentiv kafedry khoreohrafichnykh dystsyplin ta ansambliu "Prolisok" [National-patriotic imper¬atives in the education system of students of the department of choreographic disciplines and the "Prolisok" ensemble]. Academic Notes. Series: Pedagogical Sciences, 155, 33–37 [in Ukrainian].

Staniec, J. D. (2007). Cossacks and wallflowers: Ukrainian stage dance, identity and politics in saskatchewan from the 1920s to the present [Master’s thesis, University of Saskatchewan Saskatoon]. Harvest. https://harvest.usask.ca/bitstream/handle/10388/etd-08262007-211713/staniec_j.pdf?isAllowed=y&sequence=1 [in English].

Stepovyi, O. (1946). Ukrainski narodni tantsi [Ukrainian folk dances]. Avgsburg [in Ukrainian].

Syvachuk, O. (2014, April 23). Ukrainskyi narodnyi tanets yak zasib natsionalno-patriotychnoho vykhovannia studentskoi molodi [Ukrainian folk dance as a means of national-patriotic ed¬ucation of student youth]. In Nauka. Osvita. Molod [Science. Education. Youth] [Conference proceedings] (pp. 172–173). Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. https://library.udpu.edu.ua/library_files/stud_konferenzia/2014/68.pdf [in Ukrainian].

Tymchula, A. V. (2021). Narodne khoreohrafichne mystetstvo ukraintsiv Zakarpattia druhoi polovyny XX – pochatku XXІ stolittia [Folk choreographic art of Transcarpathian Ukrainians of the second half of the 20th – beginning of the 21st century] [PhD Dissertation, Kyiv National University of Culture and Arts] [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-05

Як цитувати

Бігус, О. О. (2023). Формування патріотизму у студентів-хореографів засобами народного танцю. Танцювальні студії, 6(1), 42–50. https://doi.org/10.31866/2616-7646.6.1.2023.283725

Номер

Розділ

ТАНЦЮВАЛЬНА ПЕДАГОГІКА