Внесок Євгена Зайцева в розбудову мистецько-педагогічної школи кафедри хореографії Київського державного інституту культури

Автор(и)

  • Наталія Миколаївна Миронюк Київський національний університет культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7413-7112

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7646.5.1.2022.261604

Ключові слова:

Євген Зайцев, народно-сценічний танець, мистецько-педагогічна школа, Київський інститут культури

Анотація

Мета статті – проаналізувати творчу біографію Є. Зайцева та виявити його роль у становленні та розвитку мистецько-педагогічної школи кафедри хореографії Київського державного інституту культури імені О. Є. Корнійчука. Методологія базується на принципі історизму, методах аналізу та синтезу, теоретичного узагальнення. Наукова новизна. Вперше діяльність Є. Зайцева стала спеціальним предметом дослідження, що дозволило виявити його роль у розвитку мистецько-педагогічної школи кафедри хореографії КДІК ім. О. Є. Корнійчука. Введено до наукового обігу нові архівні документи, що уточнюють та доповнюють наявні відомості про діяльність Є. Зайцева. Висновки. Запорукою високого рівня професіоналізму Є. Зайцева як викладача кафедри хореографії КДІК ім. О. Є. Корнійчука стали професійна хореографічна освіта (закінчив хореографічне училище, отримав кваліфікацію «артист балету»), виконавська діяльність (характерні партії у балетному театрі), балетмейстерська діяльність (поставив у співавторстві два балети; балетмейстер у самодіяльному колективі), викладацька діяльність (педагог хореографічного училища, керівник самодіяльного хореографічного колективу). Є. Зайцев прислужився розбудові мистецько-педагогічної школи кафедри хореографії Київського державного інституту культури імені О. Є. Корнійчука, провадячи викладацьку діяльність упродовж 1973–1995 рр. на принципах діалогічних взаємин та поваги, активного пізнання, наступності та послідовності викладення матеріалу. Вихід навчального посібника Є. Зайцева «Основи народно-сценічного танцю», що поглиблював і вдосконалював напрацювання попередників, став підтвердженням формування потужного науково-методичного базису діяльності школи кафедри хореографії. Серед перспективних напрямів подальших досліджень – проведення мистецтвознавчого аналізу виконавської творчості Є. Зайцева, балетмейстерських постановок як крупних форм (балетів), так і композицій, створених в аматорському колективі, виявлення впливу методики Є. Зайцева у педагогічній практиці його вихованців та ін.

Біографія автора

Наталія Миколаївна Миронюк, Київський національний університет культури і мистецтв

Викладач

Посилання

Attestat dotsenta. (n.d.). Sprava Zaitseva Yevhena Vasylovycha [The case of Zaitsev Yevhen Vasylovych]. Archive of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv [in Russian].

Avtobiohrafiia. (n.d.). Sprava Zaitseva Yevhena Vasylovycha [The case of Zaitsev Yevhen Vasylovych]. Archive of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv [in Ukrainian].

Dosenko, Ye. (2007). Yevhen Vasylovych Zaitsev. In Ye. Zaitsev & Yu. V. Kolesnychenko, Osnovy narodno-stsenichnoho tantsiu [Fundamentals of folk stage dance] (2nd ed.; pp. 9-13). Nova knyha [in Ukrainian].

Gutnyk, I. (2019). Kafedra narodnoi khoreohrafii Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv v konteksti stanovlennia ta rozvytku vyshchoi khoreohrafichnoi osvity v Ukraini [Departament of Folk Choreography of the Kyiv National University of Culture and Arts in the context of establishment and development of higher choreographic education in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv [National Academy of Culture and Arts Management Herald], 3, 251-257. https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2019.191775 [in Ukrainian].

Kharakterystyka. (n.d.). Sprava Zaitseva Yevhena Vasylovycha [ The case of Zaitsev Yevhen Vasylovych]. Archive of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv [in Ukrainian].

Kolesnychenko, Yu. (2007). Yevhen Vasylovych Zaitsev. In Ye. Zaitsev & Yu. Kolesnychenko, Osnovy narodno-stsenichnoho tantsiu [Fundamentals of folk stage dance] (2nd ed.; pp. 14-17). Nova knyha [in Ukrainian].

Kutsenko, S. (2015). Narodno-stsenichnyi tanets yak zasib formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnoho vchytelia khoreohrafii [Folk-stage dance as a means of forming the creative potential of the future teacher of choreography]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of Modern Teacher Training], 12(1), 168-177 [in Ukrainian].

Myroniuk, N. (2021a). Kim Vasylenko – zasnovnyk mystetsko-pedahohichnoi khoreohrafichnoi shkoly Kyivskoho instytutu kultury [Kim Vasylenko – founder of the artistic and pedagogical choreographic school of the Kyiv Institute of Culture]. Mystetstvoznavchi zapysky [Notes on Art Criticism], 40, 111-115. https://doi.org/10.32461/2226-2180.40.2021.250362 [in Ukrainian].

Myroniuk, N. (2021b). Stanovlennia mystetsko-pedahohichnoi shkoly kafedry khoreohrafii Kyivskoho instytutu kultury imeni O. Ye. Korniichuka [Formation of the Artistic and Pedagogical School of the Choreography Department at the Kyiv Institute of Culture named after O. Ye. Korniichuk]. Tantsiuvalni studii [Dance Studies], 4(2), 108-116. https://doi.org/10.31866/2616-7646.4.2.2021.249281 [in Ukrainian].

Osobystyi lystok po obliku kadriv. (n.d.). Sprava Zaitseva Yevhena Vasylovycha [The case of Zaitsev Yevhen Vasylovych]. Archive of Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv [in Ukrainian].

Ostrovska, K. (2010). Ukrainskyi narodno-stsenichnyi tanets u systemi profesiinoi osvity [Ukrainian folk-stage dance in the system of professional education]. Kultura Ukrainy [Culture of Ukraine], 30, 184-191 [in Ukrainian].

Pavlenko, R. (2021, June 3-4). Do problemy teoretychnykh osnov narodno-stsenichnoho tantsiu [To the problem of theoretical bases of folk-stage dance]. In M. Pohrebniak (Comp.), Mystetstvo ta mystetska osvita v suchasnomu sotsiokulturnomu prostori [Art and art education in the modern socio-cultural space], Proceedings of the 1st All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Berdiansk (pp. 87-91). Simon [in Ukrainian].

Pidlypska, A. (2015, April 17-18). Kafedra khoreohrafii Kyivskoho derzhavnoho instytutu kultury im. O. Korniichuka kriz pryzmu sotsiokulturnoi polityky druhoi polovyny XX stolittia [Department of Choreography of Kyiv State Institute of Culture through the prism of socio-cultural policy of the second half of the twentieth century]. In A. Pidlypska (Comp.), Dynamika rozvytku vyshchoi khoreohrafichnoi osvity yak skladovoi khudozhnoi kultury Ukrainy (do 45-richchia zasnuvannia kafedry khoreohrafii KNUKiM) [Dynamics of development of higher choreographic education as a component of artistic culture of Ukraine (to the 45th anniversary of the founding of the Department of Choreography KNUKiM)], Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference, Kyiv (pp. 31-36). KNUKIM Publishing [in Ukrainian].

Pryhoda, L. (2016). Geneza ta shliakhy rozvytku navchalnoi dystsypliny "Narodno-stsenichnyi tanets" [Genesis and ways of development of the discipline "Folk-stage dance"]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia [Problems of Modern Teacher Training], 14, 316-323. https://doi.org/10.31499/2307-4914.14.2016.163749 [in Ukrainian].

Tsvietkova, L. (2002, April 25). "Vdiachnist kriz desiatylittia" (pedahohy-fundatory kafedry khoreohrafii Kyivskoho derzhavnoho instytutu kultury) ["Gratitude through the decades" (teachers-founders of the Department of Choreography of the Kyiv State Institute of Culture)]. In A. Pidlypska (Comp.), Tradytsii ta novatsii v khoreohrafichnii kulturi (do 50-richchia kafedry khoreohrafii Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv) [Traditions and innovations in choreographic culture (to the 50th anniversary of the Department of Choreography of Kyiv National University of Culture and Arts)], Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Kyiv (pp. 12-17). KNUKIM Publishing [in Ukrainian].

Turkevych, V. (1999). Khoreohrafichne mystetstvo Ukrainy u personaliiakh: Khoreohrafy, artysty baletu, kompozytory, dyryhenty, libretysty, krytyky, khudozhnyky [Choreographic art of Ukraine in personalities: Choreographers, ballet dancers, composers, conductors, librettists, critics, artists]. Biohrafichnyi Instytut NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Turkevych, V. (2010). Zaitsev Yevhen Vasylovych. In Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of Modern Ukraine]. Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=23803 [in Ukrainian].

Zaitsev, Ye. (1975). Osnovy narodno-stsenichnoho tantsiu [Fundamentals of folk stage dance] (Pt. 1). Mystetstvo [in Ukrainian].

Zaitsev, Ye. (1976). Osnovy narodno-stsenichnoho tantsiu [Fundamentals of folk stage dance] (Pt. 2). Mystetstvo [in Ukrainian].

Zaitsev, Ye., & Kolesnychenko, Yu. (2007). Osnovy narodno-stsenichnoho tantsiu [Fundamentals of folk stage dance] (2nd ed.). Nova knyha [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-03

Як цитувати

Миронюк, Н. М. (2022). Внесок Євгена Зайцева в розбудову мистецько-педагогічної школи кафедри хореографії Київського державного інституту культури. Танцювальні студії, 5(1), 8–16. https://doi.org/10.31866/2616-7646.5.1.2022.261604

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ТАНЦЮ