DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7646.2.2018.154494

Філософсько-дослідницька платформа С. Кравчинського та А. Годовської у створенні вистави «Батай і світанок нових днів»

Olena Shabalina

Анотація


Мета дослідження – проведення мистецтвознавчого аналізу вистави С. Кравчинського та А. Годовської «Батай і світанок нових днів» (Польща, 2016) у проекції на тенденції розвитку мистецтва сучасного танцю. Методологія. Аналіз вистави є результатом феноменологічного, онтологічного, антропопрактичного дослідження в синхронізації хореографічного тексту вистави з філософськими текстом Ж. Батая «Внутрішній досвід» та концепції Б. Ельконіна. Наукова новизна дослідження полягає у проведенні мистецтвознавчого аналізу вистави «Батай і світанок нових днів» крізь призму філософії Ж. Батая. Акцентовано на авторському методі роботи постановників з артистами через проживання снів, узагальнення, синхронізацію свідомого й підсвідомого у проживанні певного явища. Висновки. У жанрово-стилістичному аспекті вистава С. Кравчинського і А. Годовської «Батай і світанок нових днів» стоїть на позиціях вистави й перформанса, є результатом плідної системи роботи з акторами на відтворення «озмістовлення-потоку», формування «виклику» і отримання «утвердженого змісту». Утворення художніх образів реалізовано на філософсько-дослідницькій платформі авторів хореографічного тексту, актора наділено можливостями перформера у зануренні до сфери підсвідомого. Вистава не перетворюється на перформанс або хеппенінг завдяки досвіду акторів, що володіють мистецтвом синхронізації свідомого й підсвідомого у проживанні певного явища. Творчість польських хореографів С. Кравчинського і А. Годовської виявляє ключові тенденції сучасної хореографії як з погляду форми, і з погляду змістовного наповнення.

Ключові слова


dance, contemporary; J. Bataille; “Bataille and the dawn of new days”; S. Kravchinski; A. Godovska

Повний текст:

PDF

Посилання


Batay, Zh. (1997). Vnutrenniy opyit [Internal experience]. (Trans. S.L. Fokin). St. Petersburg: Aksioma [in Russian].

Chepalov, O. (2013). Mystetstvu tantsiu – shyroki naukovi obrii [The art of dance - wide scientific horizons]. Kultura Ukrainy, 42, 62-70 [in Ukrainian].

Elkonin, B. (2013). Sobyitie deystviya – akt razvitiya [Event of action is an act of development]. Antropopraktiki. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=KWc-8nf4i0o [in Russian].

Pavi, P. (2006). Slovnyk teatru [Dictionary of the theater]. Lviv: Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian].

Pidlypska, A. (2018). Krytyka suchasnoho baletu v Ukraini: naukovi ta mystetski rysy [Criticism of contemporary ballet in Ukraine: scientific and artistic traits]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, 3, 343-347 [in Ukrainian].

Sharykov, D. (2013). Mystetstvoznavcha dystsyplina khoreolohiia yak fenomen khudozhnoi kultury. Istoriia ta khudozhnia praktyka khoreohrafichnoi kultury [Mistetstvoznavcha discipline choreology yak phenomenon of artistic culture. History and art practice of choreographic culture] [Monograph] (Pt. 2). Kyiv: KyIU [in Ukrainian].

Territoriya horeografii, Novyie puti avangarda. Armeniya, Belarus, Gruziya, Polsha, Ukraina [The territory of choreography, New ways avant-garde. Armenia, Belarus, Georgia, Poland, Ukraine]. (2018). Kyiv [in Russian].

Vyigotskiy, L.S. (1987). Psihologiya iskusstva [Psychology of art]. Moscow: Pedagogika. Retrieved from http://elib.gnpbu.ru/textpage/download/ html/?bookhl=&book=vygotsky_psihologiya-iskusstva_1987 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Олена Шабаліна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |