DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7646.2.2018.154386

Шляхи становлення, розвитку та занепаду танцювального мистецтва скоморохів на Україні

Liliia Kozynko

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати й систематизувати відомості, пов’язані із феноменом становлення, розвитку та занепаду танцювального мистецтва скоморохів на Україні. Методи дослідження. Зважаючи на історико-культурологічний характер дослідження, його основними методами стали – історичний, теоретичний, системний, аналітичний та узагальнення, які забезпечили теоретичний аналіз джерельної бази, систематизацію отриманої інформації та узагальнення й підведення підсумків відносно зародження, розвитку, занепаду та подальшої трансформації танцювального мистецтва скоморохів. Наукова новизна статті полягає в систематизації та аналізі ключових етапів виникнення, розвитку, занепаду і трансформації танцювального мистецтва скоморохів на території України та проведення паралелей з розвитком подібних мистецьких феноменів на території інших держав. Висновки. Проаналізувавши матеріали, можна стверджувати, що феномен танцювального мистецтва скоморохів і надалі потребує детального дослідження. Наразі можна констатувати, що найактивніший розвиток мистецтво скоморохів мало за язичницьких часів. Саме тоді названу верству населення прирівнювали до божественних істот, а їхнє мистецтво до служіння божеству. За часів язичництва скоморохи були синкретичними напівпрофесіоналами, які створювали різноманітні театралізовані видовища. Із приходом християнства ставлення до скоморохів поступово змінюється. Мистецтво скоморохів також зазнає трансформації – виокремлюються різні
жанри їхньої творчості. Скомороство розподіляється на осіле та мандрівне. Поряд з цим прийняття християнства спричинило початок етапу занепаду скомороства. Хоча в народному середовищі та у князівських і боярських палацах продовжують відбуватися вистави скоморохів, церковна реформа забороняє скомороство, пісні, танці та веселощі у всіх проявах. Нищівна політика, поряд з тим, не вирішує поставлених завдань цілковито – танцювальне мистецтво скоморохів, трансформуючись, переходить в інші форми, наприклад, «Вертепної драми». Саме це дає змогу вести мову про глибоке коріння та міцні етнокультурні традиції означеного феномена, що пройшов складний шлях розвитку протягом сторіч.


Ключові слова


танцювальне мистецтво скоморохів; хореографія; танець

Повний текст:

PDF

Посилання


Bahrushin, Yu.A. (1977). Istoriya russkogo baleta [The history of Russian ballet]. Moscow: Prosveschenie [in Russian].

Blok, L.D. (1987). Klassicheskiy tanets: Istoriya i sovremennost [Classical dance: History and modernity]. Moscow: Iskusstvo [in Russian].

Famintsyin, A.S. (1889). Skomorohi na Rusi [Buffoons in Russia]. St. Petersburg: Tipografiya E. Armgolda [in Russian].

Goleyzovskiy, K. (1964). Obrazyi russkoy narodnoy horeografii [Images of Russian folk choreography]. Moscow: Iskusstvo [in Russian].

Humeniuk, A.I. (1963). Narodne khoreohrafichne mystetstvo Ukrainy [Folk choreographic art of Ukraine]. Kyiv: Vydavnytstvo Akademii nauk URSR [in Ukrainian].

Kokulenko, B.H. (1999). Stepova Terpsykhora [Steppe Terpsichore]. Kirovohrad: Step [in Ukrainian].

Lobovyk, B. (1996). Dokhrystyianski viruvannia. Pryiniattia khrystyianstva. In A. Kolodnyi (Red.), Istoriia relihii v Ukraini [History of Religion in Ukraine] (Vol. 1). Kyiv: Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian].

Suglobov, G.A. (1987). O svyichayah-obyichayah i religioznyih obryadah [On customs and religious rites]. Moscow: Sovetskaya Rossiya [in Russian].

Yelokhina, O.O. (1996). Problemy rozvytku tantsiuvalnoho mystetstva Ukrainy. Period Kyivskoi Rusi [Problems of development of dance art of Ukraine. The period of Kievan Rus] (Extended abstract of candidate’s thesis). Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology M.T. Rilsky NAS of Ukraine, Kyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Лілія Козинко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |