DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7646.2.2018.154367

Сторінки творчої біографії Едуарда Бутинця

Oleksandr Plakhotnyuk

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати й систематизувати відомості про життя і творчість Едуарда Бутинця. Методологія. У дослідженні використано комплекс методів: історико-хронологічний та біографічний для виявлення достовірності фактів життя митця; системний аналіз дав змогу комплексно та об’єктивно провести аналіз проблематики. Наукова новизна полягає в тому, що вперше систематизовано відомості про творчий шлях Едуарда Йосиповича Бутинця – діяча естрадного мистецтва України, представника української, а саме львівської школи танцю, фахівця із сценічного-театрального мистецтва, народно-сценічного та українського танцю, історико-побутового, сучасного бального танцю, композиції та постановки танцю, мистецтва балетмейстера, який виховав плеяду діячів хореографічного мистецтва України. Висновки Едуард Йосипович Бутинець – непересічна постать хореографічної мистецтва України середини ХХ – початку ХХІ ст. Попри буденність викладацької діяльності спочатку в училищі культури і мистецтв, а згодом у Львівському університеті митець формує систему педагогічних методів та принципів, що склали важливе підґрунтя для формування компетентностей фахівців хореографічного мистецтва, професійної діяльності послідовників та учнів. Виняткова увага в діяльності митця приділялася збереженню національної спадщини хореографічного мистецтва України. У творчому доробку Е. Бутинця чимала кількість створених нових та відновлених кращих творів хореографічного мистецтва України. Митцем сформована школа вихованців,
які сьогодні продовжують хореографічну роботу по всій території України та за її межами. Представлена стаття лише привертає увагу до проблеми ролі творчості Е. Бутинця в розвитку хореографічного мистецтва України. Перспективними для подальшого вивчення є детальне осмисленні творчої спадщини майстра танцю, принципів педагогічної діяльності, а також вивчення досвіду роботи його учнів.


Ключові слова


Едуард Бутинець; Львівський коледж культури і мистецтв; ансамбль «Галичина»; кафедра режисури та хореографії Львівського університету; хореографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Bichuia, N., Harbuziuk, M., Kozarenko, O., Plakhotniuk, O., & Starodynova, Ye. (2014). Fakultet kultury i mystetstv Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Franka (2004–2014 rr.) [Faculty of Culture and Arts of Ivan Franko National University of Lviv (2004-2014)]. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian].

Budynok vchenykh. Urbanistychni obrazy [House of Scientists. Urban images] (2017). Tsentr miskoi istorii Tsentralno-Skhidnoi Yevropy. Retrieved from http://www.lvivcenter.org/uk/uid/picture/?pictureid=984 [in Ukrainian].

Butynets, E. (1998). Kompozytsiia i postanovka tantsiu [Composition and dance performance]. Lviv: Lviv College of Culture and Arts [in Ukrainian].

Butynets, E. (2001). Metodyka vykladannia khoreohrafichnykh dystsyplin [Methodology of teaching choreographic disciplines]. Lviv: Lviv College of Culture and Arts [in Ukrainian].

Butynets, E. (2012). Osnovni kompozytsiini zasoby v khoreohrafii [The main compositional means in choreography]. In Zvitna naukova konferentsiia Lvivskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Franka za 2012 rik [Reporting scientific conference of Ivan Franko National University of Lviv for 2012] Proceedings of the Scientific Conference (pp. 28-39). Lviv: Department of Directing and Choreography Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian].

Holdrych, O. (2008). Muza moho zhyttia [Muse of my life]. Lviv: SPOLOM [in Ukrainian].

Prohrama hala-kontsertu laureativ festyvaliu-konkursu khoreohrafichnoho mystetstva do 100 richchia vid dnia narodzhennia Yaroslava Chuperchuka [The program of the gala concert of the laureates of the festival-competition of choreographic art to the 100th anniversary of the birth of Yaroslav Chupercuk]. (2011). Lviv [in Ukrainian].

Tsirokh, O. (Ed.) (1974). Zasluzhenyi vokalno-khoreohrafichnyi ansambl URSR «Halychyna» [Honored vocal-choreographic ensemble of the Ukrainian SSR "Halychyna"]. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Олександр Плахотнюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контактна інформація   |