DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7646.1.2018.142018

Творчість Євгена Лисика та балетний театр

Andrii Demianchuk

Анотація


Мета дослідження – висвітлити аспекти формування творчої манери видатного львівського сценографа Євгена Лисика, його унікального стилю і техніки виконання значної частини монументально-живописних полотен як невід’ємної складової балетних вистав. Методологія. У дослідженні застосовано комплекс методів, а саме: історичний, порівняльний, типологічний, метод аналізу та узагальнень, описовий, візуальний, іконографічний (принципи та методи зображення); технологічний; документальний; художньо-стилістичний (аналіз творчої манери окремих майстрів, їхніх шкіл, окремих художніх епох); філософський (сутність і явище; зміст і форма; необхідність і випадковість та ін.); індуктивний та дедуктивний методи; метод художнього аналізу. Завдяки цим методам було досліджено художню стилістику і творчу манеру Євгена Лисика в оформленні хореографічних творів. Наукова новизна полягає у дослідженні індивідуальної творчої манери та унікального живописного стилю видатного львівського сценографа у контексті оформлення балетних спектаклів. Висновки. Творам Є. Лисика властиві риси модернізму, конструктивізму і символізму, проте ці художні напрями не виходять за рамки «мистецького канону», розробленого в епоху Ренесансу. Художній манері митця притаманна легкість і розкутість, традиційність і новаторство, а логічно продумана ідейна концепція підпорядкована філософсько-символьним, метафоричним модулям в оформленні балетів («Спартак» А. Хачатуряна, 1965, «Створення світу» А. Петрова, 1972, «Лускунчик» П. Чайковського, 1982 та ін.). Поєднання академічного та народного живопису утворило новий національний стиль з елементами народно-міфологічних зображень («Цвіт папороті» Є. Станковича, Київ, 1978). За роки творчої діяльності Євген Лисик виробив власний оригінальний стиль і творчу манеру, яка не має прямого запозичення ні в давньому, ні в сучасному театральному мистецтві. Живописні стиль і техніка стали засобами поглиблення розкриття художнього задуму, образів балетів.

Ключові слова


Євген Лисик; українська сценографія; хореографія; балет; театрально-декораційний живопис; стиль; новаторство

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonova, O. (2007). Tekhnika i tekhnologiya sovremennoy stseny [Technology and technology of the modern scene]. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Service and Economics [in Russian].

Badiak, V. (2008). Martyroloh Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv: poshanovanyi i pryzabutyi [Martirologist of the Lviv National Academy of Arts: honored and forgotten]. Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv [Visnyk of Lviv National Academy of Arts], Issue 19, 392–400 [in Ukrainian].

Veselovska, H. Modernyi ta avanhardnyi teatr v Ukraini pershoi tretyny XX stolittia [Modern and avant-garde theater in Ukraine of the first third of the twentieth century]. Narysy z istorii teatralnoho mystetstva Ukrainy XX stolittia [Essays on the history of Ukrainian theatrical art of the XX century]. Kyiv: Intertekhnolohiia, 159–220 [in Ukrainian].

Dychenko, I. (1978). Yevhen Lysyk. Narys pro zhyttia i tvorchist [Yevhen Lysyk. An Essay on Life and Creativity]. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].

Proskuryakov, V. & Zinchenko, O. (Eds.). (2005). Yevhen Lysyk : biobibliohrafichnyi pokazhchyk [Yevhen Lysyk: bibliographic index]. Lviv: Sribne slovo [in Ukrainian].

Proskuryakov, V., Zinchenko O. & Kly`mko, Z. (Eds.). (2015). Yevhen Lysyk : biobibliohrafichnyi pokazhchyk u teatralnomu chasi, prostori, stsenohrafii, arkhitekturi [Yevhen Lysyk: bibliographic index in theatrical time, space, scenography, architecture]. Lviv : Sribne slovo [in Ukrainian].

Yehorova, I. (2015). Planeta «Lysyk» [Planet «Lysyk»]. Den, 10 October. Retrieved from https://day. kiev. ua/uk/article/kultura/planeta-lisik [in Ukrainian].

Kudrytskyi, A. (Ed.). (1997). Lysyk Yevhen Mykytovych. Mystetstvo Ukrainy : biohrafichnyi dovidnyk [Art of Ukraine: biographical guide]. Kyiv : Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana [in Ukrainian].

Kudrytskyi, A. (Ed.). (1992). Lysyk Yevhen Mykytovych. Myttsi Ukrainy : entsyklopedychnyi dovidnyk [Ukrainian artists: encyclopedic guide]. Kyiv : Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana [in Ukrainian].

Bazhan, M. (Ed.). (1973). Lysyk Yevhen Mykytovych. Slovnyk khudozhnykiv Ukrainy [Dictionary of Artists of Ukraine]. Kyiv: Holovna redaktsiia Ukrainskoi Radianskoi Entsyklopedii [in Ukrainian].

Mariten, Zh. (1991). Otvetstvennost khudozhnika [Responsibility of the artist]. Samosoznanie evropeyskoy kultury XX v. Mysliteli i pisateli Zapada o meste kul’tury v sovremennom obshchestve [Self-consciousness of European culture of XX century. Thinkers and writers of the West on the place of culture in modern society]. Moscow: Politizdat [in Russian].

Medvid, L. (1997). Dekilka sliv pro maistra [A few words about the wizard]. Almanakh 1995–1996. Lviv: Lvivska akademiia mystetstv [in Ukrainian].

Medvid, L. (2004). Yevhen Lysyk: monumentalnist, prostir, chas [Yevhen Lysyk: monumentality, space, time]. Prostsenium, issue 1–2, 23–27 [in Ukrainian].

Nazar, N. (2016). Spohliadaty uliublenoho [Contemplate the beloved]. Zhovkva : Misioner [in Ukrainian].

Overchuk, M. (2005). Povir – i pobachysh (eskiz do portreta stsenohrafa Myrona Kypriiana) [Believe me – and you will see (a sketch to a portrait of a scenographer Myron Kypriian]. Prostsenium, 3, 14 [in Ukrainian].

Ovsiichuk, V. (2001). Yevhen Lysyk. Prostsenium, 1, 36–44 [in Ukrainian].

Ovsiichuk, V. (1996). KhudozhnykYevhen Lysyk [ArtistYevhen Lysyk]. Narodoznavchi zoshyty. Instytut narodoznavstva National Academy of Sciences of Ukraine, 5, 328–334 [in Ukrainian].

Ostrovskiy, G. (1986).Yevgeniy Lysyk. Sovetskie khudozhniki teatra i kino [Soviet theater and film artists], 7, 102–110 [in Ukrainian].

Proskuriakov, V. (2004). Arkhitektura ukrainskoho teatru. Prostir i diia [Architecture of the Ukrainian Theater. Space and action]. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”; Sribne slovo [in Ukrainian].

Proskuriakov, V., Klymko, Z. & Zinchenko, O. (2016). Tvorchist Ye. M. Lysyka v chasi, prostori, stsenohrafii ta arkhitekturi. Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» [in Ukrainian].

Proskuriakov, V. (1995). Fenomen Lysyka [The phenomenon of Lysyk]. Halytska brama, 8, 8–9 [in Ukrainian].

Batih, M. (Ed.) (2001). Tvorcho-orhanizatsiina diialnist Lvivskoi orhanizatsii Spilky khudozhnykiv URSR 1939–1989 [Creative-organizational activity of the Lviv organization of the Union of Artists of the USSR from 1939–1989]. Lviv: Oblpolihrafvydav [in Ukrainian].

Tytarenko, M. (2015). Yevhen Lysyk: nesterpna lehkist (ne?)buttia. 85-littiu dnia narodzhennia henialnoho lvivskoho stsenohrafa prysviachuietsia [Yevhen Lisik: Unbearable ease (not?) Being. The 85th birthday of the genius Lviv scenographer is dedicated]. Zbruc, 10 October. Retrieved from https://zbruc.eu/node/42420 [in Ukrainian].

Trykolenko, S. (2016). Ukrainska stsenohrafiia kintsia XX – pochatku XXI st.: osnovni tendentsii rozvytku ta avtorski pozytsii [Ukrainian scenography of the late 20th – early 21stcenturies: themaintendenciesofdevelopmentandauthorshippositions]: candidate’s dissertation. Kyiv: Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M. T. Rylskoho [in Ukrainian].

Frenkel, M. (1980). Sovremennaya stsenografiya. Nekotorye voprosy teorii i praktiki [Modern scenography. Some questions of theory and practice]. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].

Chelombitko, G. (1985). Novye spektakli. Opera-balet «Viy» V. Gubarenko v Odesskom teatre opery i baleta [New performances. Opera-ballet “Viy” V. Gubarenko in the Odessa Opera and Ballet Theater]. Sovetskiy balet, 1, 21–24 [in Russian].

Labinskyi, M. (Ed.). (2001). Shevchenkivski laureaty 1962–2001 : entsyklopedychnyi dovidnyk [Shevchenko Laureates 1962–2001: Encyclopedic Guide]. Kyiv: Krynytsia [in Ukrainian].

Yanas, L. (2001). Symfoniia obraziv Yevhena Lysyka [Symphony of Yevhen Lysyk’s images]. Teatralna besida, 4.2(10), 12–13 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонова О. Техника и технология современной сцены. Санкт-Петербург : Санкт- Петербургский государственный университет сервиса и экономики, 2007. 112 с.

Бадяк В. Мартиролог Львівської національної академії мистецтв : пошанований і призабутий. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2008. Вип. 19. С. 392–400.

Веселовська Г. Модерний та авангардний  театр  в  Україні  першої  третини  ХХ  століття.  Нариси  з  історії  театрального   мистецтва   України  XX століття. Київ : Інтертехнологія, 2006. С. 159–220.

Диченко І. Євген Лисик. Нарис про життя і творчість. Київ : Мистецтво, 1978. 112 с.

Євген Лисик : біобібліографічний покажчик / укл. В. Проскуряков, О. Зінченко. Львів : Срібне слово, 2005. 64 с.

Євген Лисик : біобібліографічний покажчик у театральному часі, просторі, сценографії, архітектурі / укл. В. Проскуряков, О. Зінченко, З. Климко. Львів : Срібне слово, 2015. – 68 с.

Єгорова І. Планета «Лисик». День. 2015. 10 жовтня. URL : https://day. kiev. ua/uk/ article/kultura/planeta-lisik (дата звернення 05.02.2018).

Лисик Євген Микитович. Мистецтво України : біографічний довідник / упоряд. А. Кудрицький, М. Лабінський; за ред. А. Кудрицького. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1997. С. 367.

Лисик Євген Микитович. Митці України : енциклопедичний довідник / упоряд. М. Лабінський, В. Мурза; за ред. А. Кудрицького. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1992. С. 361.

Лисик Євген Микитович. Словник художників України / за ред. М. Бажана (відп. ред.) та ін. Київ : Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1973. С. 133.

Маритен Ж. Ответственность художника. Самосознание европейскойкультуры XX в. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. Москва : Политиздат, 1991.

Медвідь Л. Декілька слів про майстра. Альманах 1995–1996. Львів : Львівська академія мистецтв, 1997. С. 28–29.

Медвідь Л. Євген Лисик: монументальність, простір, час. Просценіум. 2004. № 1–2(8–9). С. 23–27.

Назар Н. Споглядати улюбленого. Жовква : Місіонер, 2016. 320 с.

Оверчук М. Повір – і побачиш (ескіз до портрета сценографа Мирона Кипріяна). Просценіум. 2005. №3. С. 14.

Овсійчук В. Євген Лисик. Просценіум. 2001. № 1. С. 36–44.

Овсійчук В. Художник Євген Лисик. Народознавчі зошити / Інститут народознавства НАН України. 1996. № 5. С. 328–334.

Островский Г. Евгений Лысык. Советские художники театра и кино. 1986. № 7. С. 102–110.

Проскуряков В. Архітектура українського театру. Простір і дія : монографія. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»; Срібне слово, 2004. 523 с.

Проскуряков В., Климко З., Зінченко О. Творчість Є. М. Лисика в часі, просторі, сценографії та архітектурі : монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. 136 с.

Проскуряков В. Феномен Лисика. Галицька брама. 1995. № 8. С. 8–9.

Творчо-організаційна діяльність Львівської організації Спілки художників УРСР 1939–1989 / авт. тексту та упор. М. Батіг. Львів : Облполіграфвидав, 1990.

ТитаренкоМ.ЄвгенЛисик:нестерпналегкість(не?)буття.85-літтюднянародження геніального львівського сценографа присвячується. Zbruc. 2015. 10 жовтня URL : https://zbruc.eu/node/42420 (дата звернення 05.02.2018)

Триколенко С. Українська сценографія кінця ХХ – початку ХХІ ст.: основні тенденції розвитку та авторські позиції : дис. … канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Київ, 2016. 211 с.

Френкель М. Современная сценография. Некоторые вопросы теории и практики. Київ : Мистецтво, 1980. 131 с.

Челомбитько Г. Новые спектакли. Опера-балет «Вий» В. Губаренко в Одесском театре оперы и балета. Советский балет. 1985. № 1. С. 21–24.

Шевченківські   лауреати    1962–2001    :    енциклопедичний    довідник    /   ред. М. Лабінський. Київ : Криниця, 2001. 691 с.

Янас Л. Симфонія образів Євгена Лисика. Театральна бесіда. 2001. 4.2(10). С. 12–13.

Copyright (c) 2018 Андрій Дем’янчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |