DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7646.1.2018.140392

Хореологія як наука: культурологічні та мистецтвознавчі аспекти

Oleksandr Chepalov

Анотація


Мета дослідження – виявити понятійний апарат та основне коло проблем хореології як дисципліни, що розкриває сучасні уявлення про танець в широкому культурологічному контексті, розширює і уточнює танцювальний словник, повʼязує специфіку рухів з філософією танцю, а також аналізує його стилістику і жанри, вже сформовані або такі, що розвиваються. Методологія базується на історичному, порівняльному, семіотичному та герменевтичному методах, які в комплексі забезпечують опанування нового підходу до танцю як явища культури. Сукупність підходів слугує базою для розвʼязання конкретної дослідницької проблематики та ствердження власних наукових концепцій, на які спирається запропонована розвідка. Конкретнонаукова методологія у цьому випадку зажадала звернення до концепцій провідних учених у галузі хореології та суміжних дисциплін (зокрема семіотики), досягнення яких є загальновизнаними у світовій науковій спільноті. Наукова новизна підтверджується одноосібними розробками теорії танцю на базі власних методів викладення хореології. Уперше у вітчизняному мистецтвознавстві та культурології схарактеризовано досвіди дансологів Центру Лабана, що може прислужити для подальших розробок вітчизняних теоретиків та практиків танцю. Висновки. Хореологія належить до наук, в яких предметом дослідження є текст (в даному випадку хореографічний), зміст (сенс) якого є адекватним його знаковій формі. Процес референції (перекладу конкретних знакових форм мовою танцю) здійснюється за допомогою рухів людського тіла і взаємодій останнього з іншими патернами (структурними елементами цього культурного зразка). Хореологія вивчає танець і як форму комунікації, і як окремий вид мистецтва (з огляду на його семіотичні та феноменологічні якості), проте насамперед висувається розгляд танцю як явища культури. Формування хореології як науки та окремої культурологічної і мистецтвознавчої дисципліни підтверджує, що у фокусі її уваги зараз знаходяться засоби виражальності танцю ХХ – початку ХХI століття.

Ключові слова


хореологія; семіотика; теорії виникнення танцю; філософія танцю; когнітивність; танець; хореографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Ritual vrashcheniya dervishey kak razvitie pravoslavnoy doktriny [The ritual of dervishes rotation as the development of Orthodox doctrine] (2011). Retrieved from: http://www.lookatme.ru/flow/posts/science-techno/115255-ritual-vrascheniya-dervishey-kak-razvitie-pravoslavnoy-doktriny [in Russian].

Romm, V. (2002). Tanets i sekrety drevneyshikh tsivilizatsiy [Dance and Secrets of the Ancient Civilizations]. Novosibirsk : Novosibirskaya gosudarstvennaya konservatoriya imeni M. I. Glinki [in Russian].

Serova, S. A. (2009). Ritual i teatr (problema modernizatsii Kitaya) [Ritual and theater (the problem of Chinaʼs modernization)]. Trudy Obedinennogo nauchnogo tsentra problemkosmicheskogo myshleniya. Retrieved from: https://cyberleninka. ru/article/n/ritual-i-teatr-problema-modernizatsii-kitaya-ritual-i-teatr-problema- modernizatsii-kitaya [in Russian].

Chilikina, N. O. (2013). Problema vyraznosti tila (body) yak dzherela znakovykh kodiv u kohnityvnii systemi rozpiznavannia tantsiu [The problem of body expressiveness as a source of alphanumeric codes in the cognitive recognition system of dance]. Mystetstvoznavchi zapysky, issue 23, pp. 138–145 [in Ukrainian].

Sharykov, D. (2013). Mystectvoznavcha nauka horeologija jak fenomen hudozhnʼoiʼ kulʼtury. U 3-h ch. Ch. 1. Filosofija baletu ta ontologija tancju [Art science science choreology as a phenomenon of artistic culture. In 3 vol. Vol. 1. Philosophy of ballet and dance ontology]. Kyiv: Kyiv International University [in Ukrainian].

Sharykov, D. (2013). Mystectvoznavcha nauka horeologija jak fenomen hudozhnʼoiʼ kulʼtury. U 3 ch. Ch.2. Istorija ta hudozhnja praktyka horeografichnoiʼ kulʼtury [Art science science choreology as a phenomenon of artistic culture. In 3 vols. Vol. 2. History and artistic practice of choreographic culture]. Kyiv: Kyiv International University [in Ukrainian].

Sharykov, D. (2013). Mystectvoznavcha dyscyplina horeologija jak fenomen hudozhnoiʼ kulʼtury. U 3 ch. Ch. 3. Typologija horeografiiʼ [Art science science choreology as a phenomenon of artistic culture. In 3 vols. Vol. 3. Typology of choreography]. Kyiv: Kyiv International University [in Ukrainian].

Yakobson, R. (1985). Izbrannye raboty [Selected Works]. Moscow: Progress [in Russian].

Preston-Danlop, V. & Sanchez-Colberg, A. (2002). Dance and the performative. A choreological perspective. Laban and beyond. Verve publishing: London [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ритуал вращения дервишей как развитие православной доктрины. 2011. URL: http://www.lookatme.ru/flow/posts/science-techno/115255-ritual-vrascheniya-dervishey-kak-razvitie-pravoslavnoy-doktriny (дата звернення: 21.01.2018).

Ромм В. Танец и секреты древнейших цивилизаций. Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2002. 456 с.

Серова С. А. Ритуал и театр (проблема модернизации Китая). Труды Объединенного научного центра проблем космического мышления. 2009. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/ritual-i-teatr-problema-modernizatsii-kitaya-ritual-i-teatr-problema-modernizatsii-kitaya (дата звернення: 21.01.2018).

Чілікіна Н. О. Проблема виразності тіла (body) як джерела знакових кодів у когнітивній системі розпізнавання танцю. Мистецтвознавчі записки. 2013. Вип. 23. С. 138–145.

Шариков Д. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. У 3 ч. Ч. 1.: Філософія балету та онтологія танцю. Київ: КиМУ, 2013. 204 с.

Шариков Д. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. У 3 ч. Ч. 2. : Історія та художня практика хореографічної культури. Київ: КиМУ, 2013. 204 с.

Шариков Д. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої Культури. У 3 ч. Ч. 3. : Типологія хореографії. Київ: КиМУ, 2013. 90 с.

Якобсон Р. Избранные работы. Москва: Прогресс, 1985. 456 с.

Preston-Danlop, V. & Sanchez-Colberg, A. (2002). Dance and the performative. A choreological perspective. Laban and beyond. Verve publishing : London.

Copyright (c) 2018 Олександр Чепалов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |