(1)
Цвєткова, Л. Ю. Науково-технічний вимір європейського танцювального мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі Лої Фуллер). Tancûvalʹnì studìï 2021, 4, 78-86.