(1)
Pidlypska, A. Дисципліна «Хореографічна критика» в системі підготовки фахівця танцювального мистецтва у закладах вищої освіти України. Tancûvalʹnì studìï 2018, 70-80.