DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7646.1.2018.140396

Неокласичний балет Кеннета Макміллана «Принц пагод»: формально-технічний, музично-художній, лексичний аспекти

Denys Sharykov

Анотація


Мета дослідження − виявити стилістичні та лексичні особливості неокласичного балету Кеннета Макміллана «Принц Пагод». Методологія дослідження ґрунтується на комплексному підході до розгляду балету. Поєднання загальнонаукового, аналітичного, історико-хронологічного, історико- культурного, порівняльно-історичного, описового, діалектичного методів, а також синтезу та моделювання сприяє комплексному осмисленню балету. Наукова новизна полягає в тому, що вперше у мистецтвознавстві деталізується та визначаються формально-технічні, стилістичні, семіотично-символічні та лексичні аспекти неокласичної хореографії всесвітньовідомого британського балетмейстера Кеннета Макміллана у балеті «Принц Пагод». Висновки. У жанрово-стилістичному аспекті балетне дійство Кеннета Макміллана «Принц Пагод» побудовано за змішаним принципом, де при збереженні неокласичної основи чимало запозичено з модерн-балету, народно-сценічних і популярних форм. У розкритті художніх образів акцентовано на філософських аспектах. Балетне дійство будується за принципом архітектоніки драматичного твору, художнім оформленням чітко орієнтується на сюжет, час і місцевість точно передають костюми виконавців і декорації в балеті.

Ключові слова


неокласицизм; хореографічна культура; балет; неокласичний балет; Кеннет Макміллан; художній образ; танець

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bernadska, D. (2005). Fenomen syntezu mystetstv v suchasnii ukrainskii stsenichnii khoreohrafii [Phenomenon of the synthesis of mysteries in the everyday Ukrainian scenic choreography]. Abstract of thesis candidate’s dissertation. Kyiv: Kiev National University of Culture and Arts [in Ukrainian].

Guatterini, M. (2001). Azbuka baleta [The ABC of the Ballet]. Moscow: BMM AO [in Russian].

Kabachok, N. (2013). Fenomen neoklasyky v khoreohrafichnii kulturi KhKh st. (na dosvidi Dzh. Balanchyna) [The phenomenon of neoclassics in the choreographic culture of the twentieth century (at the end of G. Balanchine)]. Abstract of thesis candidate’s dissertation. Kharkiv: Kharkiv State Academy of Culture [in Ukrainian].

Mankovskaia, N. (2000). Estetika postmodernizma [Aesthetics of Postmodernism]. St. Petersburg : Аleteja [in Russian].

Plakhotniuk, О. (2013). Contemporary jazz-dance ta yoho praktyky v systemi khoreohrafichnoi osvity Ukrainy [Contemporary jazz-dance and yoga practice in the system of choreography of Ukraine]. Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Lvivsko-Riashivski naukovi zoshyty) [Lviv-Ryashevsky scientific notebooks], Issue 1, 261–268 [in Ukrainian].

Pohrebniak, M. (2013). Neoklasychnyi tanets: geneza ta formuvannia yoho estetyko- stylovykh osoblyvostei u teatri Dzhordzha Balanchyna [Neoclassical dance: the dance of the form of yogi estetiko-style specialities in the theater of George Balanchine]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia mystetstvoznavstvo. [Visnyk of Lviv University. Series of art criticism], № 13, 250–259 [in Ukrainian].

Chepalov, O. (2008). Zhanrovo-stylova modyfikatsiia vystav zakhidnoievropeiskoho khoreohrafichnoho teatru ХХ st. [Genre-style modification of the performances of the Western European choreographic theater of the XX century]. Abstract of thesis doctoral dissertation. Kharkiv: Kharkiv State Academy of Culture [in Ukrainian].

Chepalov, O. (2007). Khoreohrafichnyi teatr Zakhidnoi Yevropy ХХ st. [Choreographic theater of Western Europe of the twentieth century]: Monograph. Kharkiv: Kharkiv State Academy of Culture [in Ukrainian].

Benjamin Britten. The Prince of the Pagodas. Retrieved from https://wn.com/benjamin_britten_prelude_and_dances_from_the_prince_of_the_pagodas [in English].

The Prince of the Pagodas. Retrieved from https://wn.com/benjamin_britten_the_prince_of_the_pagodas_prelude_and_daces_from_the [in English].

Michеl, M. & Ginоt, I. (1995). La Dance au ХХ-e siecle. Paris : Bordas [in French].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бернадська Д. Феномен синтезу мистецтв в сучасній українській сценічній хореографії : автореф. дис… канд. мистецтвознавства: 17.00.01. Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2005. 20 с.

Гваттерини М. Азбука балета. Москва : БММ АО, 2001. 240 с.

Кабачок Н. Феномен неокласики в хореографічній культурі ХХ ст. (на досвіді Дж. Баланчина) : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 26.00.01. Харків : Харківська державна академія культури, 2013. 18 c.

Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 337 с.

Плахотнюк О. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України. Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити). 2013. Вип. 1. С. 261–268.

Погребняк М. Неокласичний танець: ґенеза та формування його естетико- стильових особливостей у театрі Джорджа Баланчина. Вісник ЛНУ ім. Івана Франка. Серія «Мистецтвознавство». 2013. № 13. С. 250−259.

Чепалов О. Жанрово-стильова модифікація вистав західноєвропейського хореографічного театру ХХ ст. : автореф. дис… доктора мистецтвознавства : 26.00.01. Харків : Харківська державна академія культури, 2008. 32 с.

Чепалов О. Хореографічний театр Західної Європи ХХ століття: монографія. Харків : Харківська державна академія культури, 2007. 344 с.

Benjamin Britten. The Prince of the Pagodas. URL: https://wn.com/benjamin_britten_prelude_and_dances_from_the_prince_of_the_pagodas (дата звернення: 10.02.2018).

The Prince of the Pagodas. URL: https://wn.com/benjamin_britten_the_prince_of_the_pagodas,_prelude_and_daces_from_the (дата звернення: 10.02.2018).

Michеl M., Ginоt I. La Dance au ХХ-e siecle. Paris : Bordas, 1995. 264 р.

Copyright (c) 2018 Денис Шариков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |